Szeptember 6. Ezen a napon...

FacebookIWIW megosztásTwitter

Szeptember 6.

Ezen a napon...

Események, dokumentumok a VMDK történetéből

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997-

 

Dokumentumok

 

Ágoston András Tabajdi Csabának, 1994. IX. 6.

Tabajdi Csaba Ágoston Andrásnak, 1994. IX. 6.

 

1990

 

1990.09.06.

Loboda Gábor: Helyi kormány, helyi érdekképviselet : beszélgetés Maros Istvánnal.  Magyar Képes Újság, 1990.9.6

 

1991

 

1991.09.6.

„Míg Ágoston András és munkatársai, Szerbia kellős közepén, a palicsi villában, mindenkit kizárva zavartalanul mocskolták köztársaságukat Antall József, a szomszédos ország kormányfője előtt, legalább azt elismerhették volna, hogy ezt egyetlen nemzeti kisebbség sem tehette volna meg sehol a világon, főként ha ’veszélyeztetve van’”. (A Magyarok Hazájukért, Szerbiáért és Jugoszláviáért Egyesület közleménye. - Magyar Szó, 1991.09.6.)

 

1991.09.06.

Popovac M.: Srbija je domovina i Muslimana.  Bratstvo, 1991.9.6.

 

1992

 

1992.09.06.

Dzsakartában befejeződött az el nem kötelezett országok 10. csúcstalálkozója, amely elítélte a szerbeket a boszniai etnikai tisztogatás miatt. Több arab ország követelte a JSZK kizárását a mozgalomból.

 

1992.09.6.

Vasárnapi muzsika sorozat keretében Szabadkán, a Népkörben Lakatos Miklós és zenekara lépett föl. Kotroba Júlia, Molnár József és Kiss Ferenc énekelt. [MSz, 1992.09.4. 10. p.]

 

1992.09.06.

Nagy Magdolna: A gáz is elillanhat, ugye? A temerini gázfogyasztók 27 százalékkal fizettek többet az "elhasznált" gázért. Lesz belőle a fűtési idényben, ára azonban már szeptemberben megközelíti a köbméterenkénti 100 dinárt.  MSz

 

1992.09.06.

Németh Zoltán: "Csak tiltakozhatunk". Riport a betelepítésről.  MSz

 

1992.09.06.

Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt, VMDK Újvidéki és Topolyai Körzeti Szervezete, KDNP Baranya Megyei Szervezete, Pécsi Kereszténydemokrata Találkozó: Nyilatkozat [Magyar Rádió és Televízió kormánylejárató politikája; Tőkés László támogatása].

 

1992.09.06.

G. Kántor Csilla: Elsősorban politikai tisztogatás. Nemcsak a horvátokat, szlovákokat, magyarokat üldözik el, hanem a nem lojális szerbeket is. A perszonális autonómia rövidlátó követelése a VMDK részéről, véli Nenad Čanak.  MSz

 

1992.09.06.

Gombás Gabriella: Guberáló proletárok. Népkonyha, autonomista újszülött és patkányok. Szabadkai hétköznapok.  MSz

 

1992.09.06.

Visinka Ferenc, VMDK Majnafrankfurti Tagozat: Ágoston Andrásnak, vezetőségválasztás, anyagi támogatás. 

 

1992.09.06.

P. P.: Erőlködik a hivatal. Újabb száz menekültet irányítanak Adára? A városban nincs lehetőség a szerencsétlen emberek ellátására.  MSz

 

1992.09.06.

F. C. Zs. [Fridrik Cirkl Zsuzsanna]: Sírgyalázás Zomborban.  MSz

 

1992.09.06.

F-ch: Megerősödött a kormány [Várady Tibor].  MSz

 

1992.09.06.

Bálint Sándor: Maradni!.  MSz

 

1992.09.06.

Friedrich Anna: Esély a kormánynak, esély mindannyiunknak.  MSz

 

1992.09.06.

Bálint Sándor: Európai megfigyelők a Vajdaságban is. Jovanović külügyminiszter személyesen is garanciákat vállalt, hogy a vajdasági magyarságot megvédik... Göncz Árpád magyar köztársasági elnök és Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter interjúja a Magyar

 

1992.09.06.

Tóth Horti Gábor, Szűcs Ferenc: Zenta község levele a Szerb Köztársaság Menekültügyi Főbiztosságának.  MSz

 

1992.09.06.

Tóth László: Befogadni a menekülteket, de nem a kitelepítés árán. A zombori község szerb nemzetiségű polgárainak zöme ellenzi a lakosság nemzetiségi összetételének erőszakos megváltoztatását.  MSz

 

1992.09.06.

Lajber György: Elmondom, de... Az óbecsei származású, szerb nemzetiségű polgárok szerint nem szerencsés a menekültkérdés áttelepítéssel való megoldása. Beszélgetni igen, de név szerint senki nem volt hajlandó erről a kérdésről.  MSz

 

1992.09.06.

Nyári Márta: Kisoroszi vélemények.  MSz

 

1992.09.06.

Nagy Klára: Maradjunk együtt. A topolyai őslakos szerbek nem éreznek gyűlöletet a magyarok iránt, hanem félnek, mint minden ember errefelé.  MSz

 

1992.09.06.

(tg): London végrehajtása nélkül nem lesz gázolaj. Ágoston András nagy érdeklődés mellett találkozott Kanizsa új vezetőségével.  MSz

 

1993

 

1993.09.06.

Kardos Béla Hódi Sándornak (l930906a.html)

 

1993.09.06.

Georg Paul Hefty: Némi vita után méltó temetés - Frankfurter Allgemeine Zeitung [Egy nemzedék elmenekülhet egy ország történelme elől, egy nép nem - írja.]

 

1993.09.06.

Weyer Béla tudósítása. - Süddeutsche Zeitung [A jobboldali konzervatív koalíció történészei megpróbálják Horthy Hitlerrel között paktumát elbagatellizálni és kikerülhetetlen kényszerlépésnek beállítani, a baloldali liberális ellenzék kezdettől fogva ellenezte a tekintélyelvű Horthy-éra szellemének felélesztését, anélkül, hogy elvitatták volna a család jogát az újratemetésre.]

 

1993.09.06.

Adam LeBor: Ellentmondások viharába tért haza Horthy Miklós - The Times

 

1993.09.06.

Ian Traynor: Kenderesen visszaforgatták a történelem kerekét - The Guardian [Idézi Sipos Péter történészt, Horthy egyik életrajzíróját.]

 

1993.09.06.

Claude Kovács: A magyarok felemás tisztelgése Horthy előtt - Libération ["A konzervatív jobboldal egésze ott volt, hogy a temetést nyilvános tisztelgéssé tegye Horthy előtt" - írja.]

 

1993.09.06.

Gregor Mayer: Budapesti tudósítás - Der Standard [Idézi Orbán Viktor nyilatkozatát, mely szerint a Fidesznek nincs álláspontja a Horthy-korszakról, ami pedig a ceremóniát illeti, azt egy színjátékhoz hasonlította.]

 

1993.09.06.

Hans Magenschab: Budapesti tudósítás - Kurier [Felteszi a kérdést: vajon miért keltett Magyarországon ilyen izgalmat az újratemetés. A szerző válasz nélkül hagyja az olvasót, kommentár nélkül ismerteti a történelmi tényeket.]

 

1993.09.06.

Astrid Frefel: Milyen tisztesség illeti meg a vitatott történelmi alakot? - Tages Anzeiger (Svájc) [Horthyt a magyar történelem egyik legvitatottabb személyiségének nevezi. A nevéhez fűződő rendszert tekintélyuralminak, antiliberálisnak, félfeudálisnak, de nem fasisztának nevezi. Utal a szlovák és román reagálásokra.]

 

1993.09.06.

Vivianne Schnitzer: Nacionalista lelkesedés az egykori magyar kormányzó temetésén - El País (Spanyolország) [Horthy második temetése megosztotta az országot és kiváltotta a szomszédok hivatalos tiltakozását - írja.]

 

1993.09.06.

Olaf Santesson, a lap külpolitikai szerkesztője: Mikor régi uralkodót újratemetnek - Dagens Nyheter (Svédország) [Für Lajos svédországi látogatása idején jelent meg a cikk. A szerkesztő párhuzamot von Ferdinand Marcos és Horthy újratemetése között. Horthyról és koráról a következőket írja: "Horthy egy kisszerű komikus fogura, »flotta nélküli admirális« és kormányzó, aki őrzi az »üres trónt«. Céljai közé tartozott, hogy hatálytalanítsa a trianoni békeszerződést... Hitler segítségével visszavette 1938 és 1941 között a Szlovákiában, Romániában és Jugoszláviában fekvő területeket. Abból is nagy gondot csináltak, hogy megpróbálta védeni a budapesti zsidókat, pedig ugyanakkor zsidóellenes törvényeket vezetett be... Ez egy kísértet győzelme. Horthy és Marcos nem veszélytelenek." A cikk a PH-ban jelent meg 09.10-én, és a szerkesztő felteszi a kérdést: ezek után van-e szükség nemzeti tájékoztató hivatalra?]

 

1993.09.06.

Arminio Savioli: Ne mentsétek fel őket! - L`Unita [Elemzi, miért akarják egyes kelet-európai politikai tényezők rehabilitálni a "kollaboráns, zsidók kiirtásáért felelős, ultrareakciós Antonescut, a szlovák Tisót és a magyar kormányzót, Horthy Miklóst". A cikk szerzője aktuálpolitikai célokkal és a "nemzeti azonosságtudat keresésével" magyarázza a jelenséget. Megítélése szerint "az európai közvélemény nem mérte még fel, milyen veszélyeket hordoz magában az egész kontinens számára ez a Kelet-Európa szinte egészére jellemző folyamat." A cikk többhelyütt idézi Vásárhelyi Miklós szavait.]

 

1993.09.06.

Topolyán megtartotta évi közgyűlését a VMDK helyi tagozata. A gyűlésen Csubela Ferenc kifejtette, hogy az értelmiségieknek a VMDK-ban van a helyük, még ha nem is értenek mindenben egyet a VMDK alapelveivel. Mindenkit tömöríteni kell, aki a magyar ügyet szolgálja, s aki ennek érdekében hajlandó vállalni is valamit, mondotta.

 

1993.09.06.

Kardos Béla (Ausztráliai Magyar Szövetség) dr. Hódi Sándornak, Törzsök, Maurits. Melléklet: Törzsök Sándor 93.9.2-i levele Kardos Bélának, Törzsök Sándor 93.8.25-i levele Csapó Endrének.

 

1993.09.06.

Ivan Radovanović: Spodobe sa Divljeg zapada. Intervju: Vojislav Koštunica.  Vreme

 

1993.09.06.

MTI: Ágoston András nyilatkozata az Újvidéki Rádiónak.  telex

 

1993.09.06.

Kálmán Attila, MKM, dr. Hódi Sándornak, az állami ösztöndíjasok ügyében. 

 

1993.09.06.

Kaslik Péter: Vékás Jánosnak, küldi a Willy Claes-nak címzett levél angol fordítását. 

 

1993.09.06.

Katona Tamás, Magyar Televízió: Vékás Jánosnak, megküldi a kisebbségi törvény szövegét és nyilatkozatot kér.

 

1993.09.06.

Ray Wilkinson, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának a képviselője szerint Szarajevó már a következő napokban üzemanyag nélkül maradhat. A muzulmán-horvát leszámolások és a Gornji Vakuf-i összetűzések során átvágták a Splitből Szarajevóba vezető olajvezetéket. Az ENSZ szarajevói képviselője elmondta még, hogy több mint 300 tonna rizs és liszt dohosodott meg Szarajevóban, amit már csak az állatok takarmányozására használhatnak.

 

1993.09.06.

Milan Jelovac: Surova povijest. Hrvati i Srbi [Josip Manolić, interjú].  Vreme

 

1993.09.06.

Tanjug: DZVM za dobre odnose sa socijalistima.  telex

 

1993.09.06.

B. Walkó György: VMDK és szerb szocialisták - Ágoston.  telex

 

1993.09.06.

Vatroslav Vekanić: Istorijski uspeh Izraela. Palestinci primorani na ustupke.  Vreme

 

1994

 

1994.09.06.

A VMSZ bemutatkozott Szegeden. A Délmagyarország tudósítása szerint a vendégek "beismerték, hogy az elválás elég gyorsan jött és még nem sikerült kialakítani az új érdekvédelmi közösség profilját, ám, tekintettel, hogy a VMSZ szellemi fölényben van a VMDK-val szemben, nem okoz gondot sem a politikai, sem a gazdasági, vagy a kulturális koncepció kidolgozása". (K. F.: Egységben volna az erő... - Délmagyarország, 1994. IX. 7.)

 

1994.09.06.

Ágoston András Tabajdi Csabának (l940906a.html)

 

1994.09.06.

Tabajdi Csaba Ágoston Andrásnak, téma-javaslatok. Ikt. szám: 1093/2/94. (l940906b.html)

 

1994.09.06.

 (--: Megemlékezések mindenütt. A VMDK Elnöksége szervezi és irányítja. Újvidéken lesz a központi megemlékezés. - Magyar Szó, 1994. IX. 6., 1.)

 

1994.09.06.

"Szombaton délután Gunarason tartotta ülését a VMDK tartományi szervezete elnökségének tanácsa, amelyről azonban nem számolhatunk be, mert amikor megjelentünk, az ülést zárt körűnek nyilvánították a tanács tagjai Ágoston András elnök javaslatára. Az ülést követően este Beszélgető címmel a falu polgáraival tartottak vitafórumot a VMDK, valamint a topolyai önkormányzat vezetői. A beszélgetést dr. Nagy Sándor vezette, akit a topolyai önkormányzat protokollfőnökének szándékoznak kinevezni a napokban, és a "szökevény" VMSZ-szel kapcsolatos beszámoló ismertetése végett átadta a szót Ágoston Andrásnak.

- A pluralizmus kora jön, és ezt meg kell szokni, az újkommunista vagy restaurációs Major vezette Magyar Szó által, a Dudás vezette 7 Nap által, a Váradyt befogadó VMSZ által, amely alálicitálja az autonómiakoncepciót. Nem kell ettől a pluralizmustól különösebben félni, de le kell tisztázni mindenkinek önmagában, hogy akarja-e az autonómiát, vagy nem."

(N. K.: Nem kell félni a pluralizmustól. - Magyar Szó, 1994. IX. 6., 5.)

 

1994.09.06.

"Szeptember 2-án, pénteken este Zentán ülést tartott a VMSZ Elnöksége. Mint már arról lapunk vasárnapi számában beszámoltunk, a jelen levő tagok két napirendi pontot, a VMSZ felépítésének lehetséges módozatait, és a VMSZ Tájékoztatási Bizottságának megalakulásával kapcsolatos teendőket vitatták meg, emellett pedig különböző javaslatok is elhangzottak. Mindezzel kapcsolatban Rácz Szabó Lászlót, az Elnökség tagját kértük fel nyilatkozatra.

- (...) A harmadik napirendi pont alatt (különféle) javaslatot tettem az Elnökségnek, hogy a VMSZ jogászai keressék meg a lehetőségét az utóbbi években erőszakkal háborúba hurcolt személyek anyagi, jogi és erkölcsi kártalanításának. Annál is inkább fontos lenne ez, mert sokan például emiatt voltak kénytelenek elhagyni a lakóhelyüket. Az Elnökség véleménye ezzel kapcsolatban az volt, hogy a jelenlegi állapotok nem kedveznek egy ilyen akciónak, viszont a kérdést napirenden kell tartani, és az első pillanatban, amint azt a körülmények lehetővé teszik, meg kell tenni a szükséges lépéseket."

(i-P: A pártoskodás lehetősége kizárva. A VMSZ Elnökségének zentai ülésén Rácz Szabó László elnökségi tag javasolta az erőszakkal mozgósítottak kártalanítását. - Magyar Szó, 1994. IX. 6., 5.)

 

1994.09.06.

"A VMDK magyar iskolák megalakítására vonatkozó kezdeményezésével kapcsolatban a JKSZ szabadkai bizottságának elnöke úgy vélte, hogy ezáltal a szerbiai hatalommal megegyezve megpróbálnak széthúzást teremteni a gyerekek között. Olajos Nagy Miklós ezért hangsúlyozta, hogy a JKSZ ellenzi a magyar iskolák megalakítását, és reményét fejezte ki, hogy az állam ezt nem engedélyezi, hanem helyette megteremti a föltételeket arra, hogy a nemzetiségek iskoláztatásuk során, a meglévő közös iskolákban elsajátíthassák nemzeti kultúrájuk, történelmük alapelemeit."

(á: "Őrizzék meg a csillagot!" Pártprogramról, a boszniai békéről, a magyar iskolákról és a csillag megőrzéséről a JKSZ községi bizottságának sajtótájékoztatóján. - Magyar Szó, 1994. IX. 6., 8.)

 

1994.09.06.

Csincsik György, Ada, a Munkáspárt elnöke, a "szerkesztő és nagy nemzetvédő uraknak". 

 

1994.09.06.

Kabók István a VMDK Elnökségének, kérvény 200 DEM támogatásra a vízumhoz.. 

 

1994.09.06.

Berki Anna, MKM, ENKF, Jasztrebinác Jánosnak. Melléklet: Dr. Hódi Sándor 1994. VII. 28-i levele Fésűsné Illés Editnek, MKM, ENKF, válasz júl. 7-i levelére, a diákok utazási költségeinek támoagtására kiutalt összeggel kapcsolatban.. 

 

1995

 

1995.09.06.

Radovan Karadžić a CNN amerikai tévéhálózatnak kijelentette: "Visszavonultunk annyira, amennyire visszavonulhatunk, tekintettel saját biztonságunkra és Szarajevó szerb lakosságának biztonságára".

 

1995.09.06.

Az orosz hírszerző szolgálat Bosznia-Hercegovinából visszatérő tisztjei Moszkvában kijelentették: a szarajevói Markale piacra a muzulmán Rasim Delić egységei lőtték ki a gránátot 1995.08.28-án a nyugati titkosszolgálatok tervei alapján.

 

1995.09.06.

A Határon Túli Magyarok Hivatala vajdasági magyar oktatással foglalkozó munkabizottságának szabadkai ülésén döntöttek arról, hogy az állami ösztöndíjak mellett tízen részesülnek egyetemi, főiskolai ösztöndíjban. /MSZ, szept. 6. 11. p./

 

1995.09.06.

: Striker Judit címzetes főtanácsos, Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Balassa Juliannának, az állami ösztöndíjasok listája.. 

 

1995.09.06.

Dr. Páll Sándor, Feljegyzés, a szerbiai parlament ellenzéki frakcióhelyetteseinek üléséről. 

 

1995.09.06.

Goran Milićević, šef kabineta predsednika Vlade Republike Srbije, Ágoston Andrásnak, a menekültkérdés kapcsán kért fogadás ügyében.. 

 

1996

 

1996.09.06.

Agyánszki János: Küldöttek névsora a VMDK közgyűlésére - Topolya-Kishegyes. 

 

1996.09.06.

Farkas Emil: Küldöttek névsora a VMDK közgyűlésére - Zenta-Csóka. 

 

1996.09.06.

Nagy Mélykúti Edit: Alapszerződések buktatókon át.  Magyar Hírlap, 1996.9.6.

 

1997-

 

1997.09.06.

Ágoston András, a VMDP elnöke megküldte Horn Gyulának a VMDP politikai autonómiamodelljét.

 

2000.09.06.

Kasza József, a VMSZ elnöke a Népszabadságban kijelentette: az ellenzék győzelme esetén pártja követelni fogja a Vajdaság területi autonómiájának visszaállítását.

 

2001.09.06.

Az anyaország latolgatja a kettős állampolgárság bevezetését, és a megoldásnak Magyarországon kell megszületnie - mondta az MTI-nek nyilatkozva Kasza József, a VMSZ elnöke, miután Ágoston András, a VMDP elnöke felszólította Kaszát, hogy hívja össze a vajdasági magyar pártokat a kettős jugoszláv-magyar állampolgársággal kapcsolatos igény felmérésére és kinyilvánítására. Ágoston szerint a találkozóra azért is szükség van, hogy az új szerb alkotmányba beépíthessék majd a vajdasági magyarság érdekeit kifejező törvényeket. E célból a VMDP elnöke aláírásgyűjtést szorgalmazott a vajdasági magyarok körében. Kasza kifejtette: a VMSZ eddig is nagyon jól tudta, és ezután is tudni fogja, hogy mit kell tennie a vajdasági magyarság érdekében. Szerinte ebben a pillanatban semmilyen aláírásgyűjtésre nincs szükség. Továbbá, ha a VMSZ úgy értékeli, hogy a többi magyar vajdasági párttal tárgyalóasztalhoz kell ülni, mert tudnának valami érdemlegeset is tenni a vajdasági magyarság érdekében, akkor lépéseket is tesz ebben az ügyben. Megjegyezte: sem ő, sem a VMSZ nem kapott levelet Ágostontól, ezért nem tartja korrekt eljárásnak, hogy a sajtón keresztül kell értesülnie a VMDP óhajáról.

 

2002.09.06.

Budapesten megtartották a visegrádi 4-ek kulturális minisztereinek nyolcadik találkozóját. Görgey Gábor, a nemzeti kulturális örökség minisztere sajtótájékoztatón elmondta, a találkozó központi témája az olvasáskultúra, illetve annak fejlesztése volt; a miniszterek fő feladatként a könyvekhez való hozzáférés elősegítését, a könyvtárak fejlesztését, a könyvfordítás támogatását és a könyvkiadás áfa-mentesítését jelölték meg.

 

2002.09.06.

Kovács László magyar külügyminiszter az Adevarul című román lapnak adott interjúban sikeresnek értékelte bukaresti megbeszéléseit, hangsúlyozván, hogy a román vezetők részéről teljes nyitottságot tapasztalt. A lap kérdéseire válaszolva Kovács László leszögezte, hogy az új magyar kormány semmilyen formában nem kíván beavatkozni a Romániai Magyar Demokrata Szövetség belső életébe, és nincs abban a helyzetben, hogy a lap által radikálisnak minősített Tőkés László püspököt eltávolítsa az RMDSZ-ből. A magyar külügyminiszter elmondta, hogy nagyon jó megbeszélést folytatott Markó Bélával, az RMDSZ elnökével, akinek a meghívására jövő tavasszal erdélyi látogatást tervez, s ez alkalom lesz arra, hogy a román vezetőkkel folytassa a párbeszédet. “Erdély Románia része, az RMDSZ pedig a romániai politikai struktúrához tartozik. Az RMDSZ-szel folytatott együttműködésünk a román kormánnyal kialakított együttműködésünkbe illeszkedik” – hangsúlyozta.

 

2003.09.06.

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által Felsőpulyán "Az EU és az etnikai kisebbségek – Diagnózis és prognózis" címmel szervezett konferencián 15 ország 280 képviselőjének részvételével, húsz előadó közreműködésével ­tárgyalták meg a kisebbségpolitika elvi és történeti fejlődését, gyakorlatát és jövőbeni lehetőségeit a megújuló Európában. A zárónyilatkozat kérelemmel fordult az Európa Tanácshoz és az Európai Unió intézményeihez, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek védelme a készülő Európai Alkotmányban tételesen szerepeljen, és hogy önálló jogon kapjanak képviselői helyeket az Európai Parlamentben.

 

2003.09.06.

A Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete Marosvásárhelyen döntött a Székelyföld státusáról szóló törvénytervezet kidolgozásáról, amely szólni fog a székely autonómia alapelveiről és a saját intézményeiről is. A Kezdeményező Testület húsz tagja úgy döntött, hogy meg kell alakítani a Székely Nemzeti Tanácsot, amely kidolgozza és parlament elé terjeszti a Székelyföld autonómia-tervezetét. Izsák Balázs, a KT tagja kifejtette, a tervezetnek ki kell térnie a román államon belüli önrendelkezés intézményeire is. A marosvásárhelyi tanácskozáson elhangzott, a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete hajlandó együttműködni az RMDSZ-szel, ha a szövetség támogatja az autonómia-tervezetet.

 

2003.09.06.

Marosvásárhely SZNT KT.

 

2005.09.06.

Markó Béla RMDSZ-elnök, miniszterelnök-helyettes Bukarestben Bársony András magyar külügyi államtitkárral az október 20-21-re tervezett közös román-magyar kormányülés előkészítéséről tárgyalt.

 

2005.09.06.

A PRM négy szenátora törvényhozási kezdeményezést nyújtott be a romániai kormány magyarigazolvánnyal rendelkező minisztereinek menesztése céljából.

 

2006.09.06.

Év végig rendezni kellene Koszovó státusát Szent-Iványi István (SZDSZ) szerdai európai parlamenti felszólalása szerint, míg Tabajdi Csaba (MSZP) ugyanitt "egy tárgyalásos, a szerb és albán fél méltányos megegyezésén alapuló rendezés" mellett tette le a voksát, miközben mindketten sürgették, hogy a folyamattal párhuzamosan figyeljenek oda a vajdasági magyarok helyzetére is.

 

2006.09.06.

Nyilatkozatot fogadott el a szlovák parlament az idegengyűlölet, a türelmetlenség és a faji indíttatású erőszak ellen. A 140 jelenlévő képviselő nagy többsége - 112 - támogatta a Pavol Paska házelnök által előterjesztett indítványt, 28-an tartózkodtak. A nyilatkozat kiadását a holokauszt áldozatainak közeledő, szeptember 9-i emléknapjához időzítették. A képviselők kinyilvánították, hogy nagyon óvatosan és megfontoltan fogják kezelni a kérdést, és nem kovácsolnak politikai tőkét belőle. A nyilatkozatot heves vita után még a Ján Slota vezette, magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Szlovák Nemzeti Párt is elfogadta. "Mi, a szlovák parlament tagjai - a holokauszt és a faji erőszak áldozatainak közelgő emléknapja alkalmából, és a Szlovákiában és Magyarországon nemrég történtek miatt - erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy elítéljük a szélsőségesség és a faji türelmetlenség minden megnyilvánulását... Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy nem fogjuk eltűrni az idegengyűlölet és szélsőségesség semmiféle megnyilvánulását sem Szlovákiában, sem a környező országokban" - hangzik a nyilatkozat. Tartózkodott az ellenzéki SDKU-DS. Ezt egyik vezetője, Eduard Kukan volt külügyminiszter azzal indokolta, hogy a szöveg azt jelzi a külvilág számára, hogy Szlovákiában az emberi jogok alakulása ellentétes az európaival, és ez sérti Szlovákia külföldi tekintélyét. A párt nem ért egyet azzal sem, hogy a nyilatkozat révén "a nemrég történt bűnös incidenseket összekapcsolták a holokauszt ügyével".

 

Dokumentumok

 

Ágoston András Tabajdi Csabának, 1994. IX. 6.

 

Dr. Tabajdi Csaba

Miniszterelnöki Hivatal

Politikai Államtitkár

Budapest

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Tekintettel arra, hogy a VMDK-nak egyáltalán nincs anyagi lehetősége a külföldi útiköltség megtérítésére, arra kérem, engedélyezze számomra budapesti utam költségeinek a kifizetését.

Holnap, 1994. szeptember 7-én érkezem Budapestre. Fogad Szekeres Imre, az MSZP parlamenti csoportjának a vezetője, a következő napokban pedig részt veszek a Független Jogász Fórum által szervezett nemzetközi tanácskozáson és szeretnék néhány parlamenti párt képviselőjével is beszélni.

Megragadom az alkalmat, hogy jelezzem: magammal viszem az elhalasztott találkozónk előkészítésére vonatkozó dokumentum nyersváltozatát. Amennyiben tudna rá időt szakítani és Ön is érdemesnek tartja, a következő napokban találkozhatnánk, hogy szót ejtsünk erről a dokumentumról.

Abban a reményben, hogy kérésem teljesíthető, tisztelettel: Ágoston András.

Temerin, 1994. szeptember 6.

 

Tabajdi Csaba Ágoston Andrásnak, 1994. IX. 6.

 

Miniszeterelnöki Hivatal

Politikai államtitkár

Ikt. szám: 1093/2/94.

 

Ágoston András úrnak

a VMDK elnökének

Temerin

 

Tisztelt Elnök Úr!

1994. augusztus 27-én kelt levelében ismételten felvetett, a támogatásokat ellenőrző bizottság létrehozására vonatkozó javaslatával kapcsolatban az alábbiakról szeretném Elnök Urat tájékoztatni:

 

a/ Az MVSZ, valamint magánalapítványok által nem költségvetési forrásokból nyújtott támogatások esetében a Határon Túli Magyarok Hivatala nem rendelkezik beszámoltatási és ellenőrzési joggal. Mindemellett kérni fogom Csoóri Sándort az MVSZ elnökét a vitás kérdések tisztázásában történő közreműködésre.

b/ Az Illyés Alapítvány irodavezetője, Bátai Tibor elkészítette az Alapítvány Kuratóriuma által a vajdasági magyarságot érintő pályázatokra az Illyés Alapítvány fennállása óta 1994. június 30-ig megítélt támogatásokról szóló kimutatást, amelyet még a héten eljuttatok Elnök Úrhoz.

c/ A határon túli magyarság anyagi támogatásával foglalkozó szakmai tanácskozás előkészítése kapcsán tételes kimutatást kérünk az érintett tárcáktól a határon túli - így a vajdasági - magyarság támogatására az almúlt négy és fél évben közvetlenül, vagy az adott tárcákhoz tartozó alapítványokon keresztül költségvetési forrásokból nyújtott támogatásokról. A bekért információk közül a vajdasági magyarság támogatására vonatkozó adatokat Elnök Úrnak, illetve a VMDK-nak is rendelkezésére kívánjuk bocsátani. Ezen információk alapján lenne teljes bizonyossággal megállapítható a VMDK számára is, hogy az említett költségvetési forrásokból történtek-e a vajdasági magyarság számára olyan kifizetések, amelyek nem jutottak el a címzettekhez.

d/ Ami végül az Illyés Alapítvány által nyújtott támogatásokkal kapcsolatban Elnök Úr említett levelében foglalt immár egyedüli fenntartást illeti, az alapítványi irodához az Alapítvány 1990. évi megalakulása óta mindeddig nem érkezett olyan megkeresés, amely a támogatások kettős funkcióját szorgalmazta volna. Az Alapítvány egyébként semmiképpen nem funkciókat, hanem konkrét projekteket támogat, ilyen jellegű kérelmeket egyetlen esetben sem utasított el. Meggyőződésem, hogy a vajdasági magyarság országos hatáskörű politikai, érdekvédelmi, kulturális-közművelődési, oktatási, tudományos, szakmai szervezeteinek széles bázisára felépülő alkuratóriumi rendszerre való áttérés jelenthetne biztosítékot a jövőre nézve a hasonló fenntartások megelőzésére.

Amennyiben ezt követően még mindig maradnának kételyei, magam is támogatom az Ön által javasolt "vajdasági érdekeltekből álló testület" létrehozását. Biztosítom Elnök Urat arról, hogy magam is létfontosságúnak tartom az immár hosszú ideje tartó pénzügyi botrány minél előbbi megnyugtató rendezését. Sürgős feladat ez, hiszen a vajdasági magyarság legelemibb létkérdéseit érinti.

Budapest, 1994. szeptember 6.

Üdvözlettel, Tabajdi Csaba.

 

 

Ma 2015. március 03., kedd, Kornélia napja van. Holnap Kázmér napja lesz.

Vajdasági Magyar Demokrata Párt választási plakátja

Hírek a Vajdaság Ma Hírportálról