HÍRLEVÉL IX. évf. 57. szám

FacebookIWIW megosztásTwitter

Vajdasági Magyar Demokrata Párt

HÍRLEVÉL IX. évf. 57. szám

2011. március 10.

 

Tisztelt Ágoston András!

Sajnos, a szerb állam ma is tolerálja a magyarellenességet. Ez nemcsak Temerinben, hanem Újvidéken másutt is kifejezésre jut.

A szerb állam szelektáltan szemléli a kollektív és individuális bűnösséget. A magyarok, mind a jobb, mind a bal felfogása szerint, továbbra is kollektív, bűnösök. Ennek ellenében a szerbek individuális bűnösök, csak ezt a különbséget nemigen vallják be. Ami érthető, annál is inkább, mert ebben a tekintetben Európa és Amerika is dilemmában van.

A szerb aktuálpolitika, miközben nem tartja tiszteletben az 1945-ik évi ENSZ menekültügyi egyezményt, szeretné, ha Amerika és Oroszország között újra a blokkpolitika érvényesüljön, s a fegyver felhalmozással valaki nagyobb tekintélyre tehessen szert.

Oroszország ezt megtámogatva néha elzárja a gázcsapokat Európa felé. Ez egyfajta balkáni típusú  zsarolás, de egyúttal kihívás is. Hogy meglátsszon, ki az úr a házban, teljes Európában.

Sajnálatos mind az orosz, mind az oroszosított szerb politika. Mert nem a kultúra, hanem a vélt erőviszony alapján működik. Ez bizony komoly konfliktust hordoz magában. A szerbek ezt szeretnék, de az oroszok bölcsek, úgy gondolják, hogy nemcsak csapelvonás alapján lehet megoldani az európai kérdést. Európát azonban nem nagyon szeretik. Kivéve, ha az orosz fennhatóság alatt áll. 

Szalma József

 

Ternovácz István

Kövér László: Kezünkbe kell vennünk sorsunk irányítását

 

Ahogy nincs határon túli, meg anyaországi magyar, ugyanúgy nincs határon inneni meg határon túli magyar probléma sem. Csak magyar probléma van. A magyar probléma ugyanakkor európai probléma is – mondta Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke Nyugat-Bácskában, Bácsgyulafalván a mintegy kétszáz ember előtt megtartott előadásában. Hozzátette, hogy a nemzet problémája abból ered, hogy amíg a szomszédos népek az elmúlt évtizedekben is célratörően tették a dolgukat a saját nemzetpolitikájuk megvalósítása érdekében, addig Magyarországnak nem volt nemzetstratégiája. De mint hangsúlyozta, lesz. Elmondta, olyan nemzetstratégi kidolgozása vette kezdetét, amely majd egyaránt vonatkozik minden magyarra, attól függetlenül, hogy a világ mely tájékán él. A kétharmados Fidesz-KDMP parlamenti többség most ennek szellemében dolgozik az új alkotmány megszövegezésén, ugyanakkor a választójogi törvény is módosításra szorul – tette hozzá a házelnök. Még pedig olyan irányban, hogy a jövőben ne legyenek elsőrendű és másodrendű magyar állampolgárok. Hogy ez megvalósulhasson, a választójogot minden magyar állampolgárra ki kell terjeszteni. Azt még ebben a pillanatban nem tudni, hogy ezt jogtechnikai szempontból miként fogja a törvényhozó megoldani, a lényeg, hogy ez a kérdés hamarosan rendezésre kerül. A választójog megadásának az üzenete: vegyük komolyan, hogy összetartozunk!

 

Szóljunk bele egymás ügyeibe

Kövér László a nemzeti összetartozás vonatkozásában fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy jogunk van beleszólni egymás ügyeibe. Az anyaországon kívül élőknek az anyaországi történésekbe, a magyarországiaknak pedig joguk van véleményt formálniuk a határon túli magyar közügyekben. Ugyanakkor hozzátette azt is, hogy „egy csónakban evezünk szomszédainkkal, és nem tudjuk a magunk bajait egymagunkban megoldani. A szomszédoknak is rá kell döbbenniük arra, hogy vagy együtt állunk talpra, vagy egyedül bukunk el. Ehhez csak az kell, hogy meg kell tanulnunk tisztelni a másikat. A mi esélyünk, hogy a múltban képesek voltunk szembenézni önmagunkkal, és ezt másoknak is meg kell tanulniuk ” – célzott a magyarság és a szerbség közötti tisztázatlan történelmi eseményekre az Országgyűlés elnöke. Kimondta, hogy az 1944-45-ös délvidéki vérengzések nem csak a vajdasági, hanem az egész magyarság ügye, és hogy a kollektív háborús bűnösség terhe alól az érintetteket mielőbb fel kell oldani, sort kell keríteni rehabilitálásukra és a kárpótlásra.
Kitért arra is, hogy a nemzet jövőjéről nem csak a politikusoknak kell gondoskodniuk. Felelősen gondolkodva tennünk kell a dolgunkat a családban, a munkahelyen és a közéletben, az élet minden területén, mert csak így teremthető meg az erős Magyarország, amely alapot biztosíthat az erős nemzet létrehozásának.

 

Az egység a sokszínűségben van

Előadását követően Kövér László válaszolt a jelenlevők kérdéseire. Egyik jelen levő arra kért választ a házelnöktől, mit gondol a határon túli, köztük a vajdasági magyarok politikai megosztottságáról. A törvényhozás elnöke válaszában úgy fogalmazott, hogy „az egység a sokszínűségben van”. Mint mondta, nem hisz abban az egységben, amely arról szól, hogy ki az, aki méltó az egységre és ki az, aki nem. Lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy mindenki megfogalmazhassa a maga véleményét, és aztán közös nevezőre kell jutni. Az nem fogadható el, hogy vannak erősebbek, akik majd megmondják, hogy mi a járható út. Ennek megleléséhez „feddhetetlen emberekre, bölcsességre, erős jellemre és közösségre” van szükség.

A sikeres lakossági fórum végén Kövér Lászlót a bácsgyulafalviak és a vidékről ide érkező magyarok hatalmas tapssal köszöntötték. (VajdasagMa)

 

Dokumentumok:

 

Ternovácz István Táncsics Mihály-díjas

 

Az Újvidéki Rádió szerkesztőjét, a Magyar Rádió tudósítóját és a Vajdaság ma főmunkatársát újságírói munkája elimeréseként Táncsics Mihály-díjjal tüntették ki. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium díját – amelyet a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége javaslatára ítélt oda a miniszter által létrehozott kuratórium – péntek délután a Néprajzi Múzeumban szervezett alkalmi ünnepség keretében vette át Réthelyi Miklós tárcavezetőtől.

A sajtónak nyilatkozva a díjazott arról beszélt, hogy az elismerés azoknak is szól, akiket újságíróként sikerült megszólaltatnia, de akiknek sajnos sosem köszönik meg a nemzet érdekében tett fáradozásaikat. Közülük példaként azt a 97 éves temerini bábasszonyt említette, aki életében több mint másfél ezer újszülöttet segített a világra, és aki még ma, 97 évesen is, könnybe borult szemmel, határtalan szeretettel beszél egy újszülött világra jöttének örömeiről.

Ternovácz István 2007-ben kiérdemelte az év vajdasági magyar újságírójának járó Napleány díjat, amelyet a Dévavári család alapított és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség ítélt oda. Sólyom László köztársasági elnök 2008-ban a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntette ki. Dr. Katona Béla, a Magyar Országgyűlés elnöke 2010-ben az Év Parlamenti Újságírója díjat adományozta neki és most ehhez párosult a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Táncsics Mihály-díja. Ezt az elismerést korábban a Vajdaságból Matuska Márton, Harmath Károly, Illés Sándor és Dudás Károly érdemelte ki.

A Táncsics Mihály-díjat az újságírói tevékenység elismerésére alapították 1990-ben. A díj névadója, Táncsics Mihály a reformkori Magyarország jelentős publicistája volt. Átadására minden évben a Magyar Sajtó Napján, március 15-én kerül sor. Az évente hat díjazottról a mindenkori művelődési, jelen esetben a nemzeti erőforrás minisztere határoz, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ), a Magyar Újságírók Közössége (MÚK), a Sajtószakszervezet és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) jelöléseit figyelembe véve. A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az egyoldalas, kerek alakú, bronzból készült, 80 milliméter átmérőjű és 8 milliméter vastag érem Csontos László szobrászművész alkotása, mely Táncsics Mihály domború arcképét ábrázolja, és TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJ felirattal van ellátva.

 

Törvénymódosítás a kedvezményesen honosított állampolgárok adatairól

 

Nyilvántartásba veszik a 2011. január 1-jét követően kedvezményesen honosított, és Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező polgárokat annak a törvénymódosító-javaslatnak értelmében, amelyet hétfői ülésén fogadott el az Országgyűlés. Az érintettek személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó okmányt kapnak. Az indítványt a kormánypártiak mellett a jelenlévő jobbikos, független és LMP-s képviselők is megszavazták, csak az MSZP ellenezte. A parlament a törvény sürgős kihirdetését kérte a köztársasági elnöktől.

A Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter által benyújtott változtatások azért váltak szükségessé, mert az egyszerűsített honosítás bevezetésével megszűnt az az általános követelmény, hogy a magyar állampolgárság megszerzésének előfeltétele a magyarországi lakóhely megléte.

Ennek következtében az indoklás szerint jelenleg nincs olyan hatósági nyilvántartás, amelynek segítségével a honosítással érintettekről megbízható adatok állnának rendelkezésre.

A módosítások értelmében az érintetteket az állampolgársági ügyekben eljáró szerv elektronikus értesítése alapján hivatalból induló eljárás keretében vennék nyilvántartásba, a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők részére személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó okmányt adnának ki.

A módosítás kiterjed a honosítási okirat adattartamának kiegészítésére, az állampolgárság igazolásának lehetőségeinek kibővítésére, az állampolgársági kérelmek benyújtási lehetőségének szélesítésére, valamint az eskü vagy fogadalom lebonyolításának rugalmasabbá tételére is.

Az eredeti indítvány kiegészült a zárószavazás előtt még egy javaslattal, mely szerint ha az adatok között szereplő külföldi helységnek volt hivatalos magyar elnevezése, a honosítási vagy visszahonosítási eljárás során a külföldi  helységnek az egykori hivatalos magyar elnevezését kell használni.

A nemzeti összetartozás bizottság indítványa értelmében a honosítást vagy visszahonosítást kérő kérelmezheti, hogy a meghatározott esetekben a külföldi helységnév egykori hivatalos magyar elnevezése mellett a külföldi helységnek az illető országban hivatalos elnevezését is tüntessék fel zárójelben. A honosítást kérő külföldi a névmódosítás során kérheti anyja nevének magyar nyelven zárójelben való feltüntetését, amennyiben az anya nevét bármilyen, Magyarországon vagy külföldön kiállított hivatalos okiratban magyar nyelven korábban feltüntették. (MTI)

 

VMDP sajtótájékoztatója a topolyai Helyi Közösségről

 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya-Kishegyes Körzeti Szervezete Sajtótájékoztatót tartott melyen értékelte a Helyi Közösség munkáját valamint szó volt a soron következő feladatairól.

A VMDP körzeti elnöke Kovács László értékelésében elmondta, hogy miután elfogadásra került a múlt évi zárszámadás és az idei évi költségvetés illetve a munkatervek, ezúttal nem a számszerű adatokról számol be, hanem az elvégzett munkáról. Továbbá a 2011-es évi tervekről, megígért munkálatokról.

A VMDP javaslatára téli szolgálat alakult. A Helyi Közösség vásárolt traktorvontatású hótúrót, s így sikeresen mellyel megoldódott az eddig nem takarított mellékutcák takarítása is. Folyamatban van a külső rendelőnél egy magán gyógyszertár megnyitása, ami sokat segítene a vasúton kívüli lakosok gyógyszerellátásában.

A VMDP szerint nem csak Topolya központját kell karban tartani, hanem a külső területeket is. Főleg a vasúton kívüli részre kell odafigyelni, ahol három választási körzet van kétezer lakossal.

Sok éves immár halaszthatatlan probléma a vasúti gyalogátkelő kiépítése, továbbá egy pár asztalból álló alkalmi piac létrehozása a zentai elágazásnál. Gondolni kell egy kerékpárút kiépítésére is.

Az idén meg kell kezdeni a Helyi Közösségek épületeinek a felújítását.

A Sarlósboldogasszony templom felújítása, folyamatban van. Éhn József budapesti építészmérnök tervei alapján mihelyt az idő engedi elvégzik a templom körül a talajszerkezeti vizsgálatot, a templomban pedig ellenőrző flekkeket raknak a repedésekre, hogy figyelemmel kísérhessék a falak esetleges mozgását. Ezek kisebb munkálatok, amit az egyház el tud végeztetni, de sajnos a toronyjavítás nagy anyagi kiadást igényel,. Az egyház ezt önerőből nem tudja elvégezni. Jó hír, hogy segítséget ígért Egeresi Sándor a Tartományi Képviselőház elnöke. Reméljük, tartja is szavát.

Sípos Piroska, a VMDP tanácsnoka a Proleter helyi közösségi épületre vonatkozóan jelezte, hogy a VMDP szerint a helységet vissza kell adni a polgároknak. A vasúton túl mintegy kétezer polgárnak nincs hol összejönnie. Nem lehet tartani egy nyugodt gyűlést, mert a kocsmát arra az időre sem lehet kiüríteni. Sajnos, a Helyi Közösség tanácsának az elnöke is a kocsmárost támogatja. Ezért a VMDP aláírásgyűjtésbe kezdett, s máris van több mint kétszáz támogató aláírás. A topolyai Vöröskereszt, a Nyugdíjas Egyesület és két galambász egyesület testületileg támogatja a VMDP követelését.

A sajtótájékoztatón ezt megerősítette Curnovity Erzsébet, a területileg illetékes Helyi Közösségi képviselő is.

 

Mókaházasság, bőgőtemetés

Hagyományos farsangi vigasság Topolyán

 

A topolyai Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat hagyományos farsangi mulatsággal búcsúztatta a telet. A rendezvény keretében felidézték a régi farsangi szokásokat. Volt mókás párválasztás, jelmezes felvonulás, bőgőtemetés és egyéb farsangi szokások. Az Újotthon nagytermét megtöltő báli közönség jó szórakozásáról a hangulatos zenei aláfestésen túl igazi vőfély gondoskodott, aki a bál minden eseményét annak rendje és módja szerint levezényelte. Az érkezőket fánkkal várták, a kiadós vacsora után pedig sorjáztak a vidám percek. Először a jelmezversenyen hirdettek eredményt, majd mókás párválasztás következett, tuskóhúzással.

Mivel ez az időszak az udvarlás, a párválasztás és a lakodalmak legfőbb ideje volt a hagyományos paraszti életben, épp azért adott alkalmat arra, hogy tréfásan vagy durván figyelmeztessék azokat, akik még nem mentek férjhez. A tuskóhúzás lényege az volt, hogy a legények a tuskót nagy zajjal végighúzták az utcán, majd a vénlányok ajtajára kötötték, kapujához támasztották. A farsangi időszak, a mulatozás végét pedig a bőgőtemetés jelképezte.

A topolyai civil szervezetnek ebben az évben ez volt az ötödik rendezvénye, a hagyományos disznóölést, a nótaestet követően került rá sor, de már a következőre, a március 19-ei műhelymunkára készülnek, ugyanis házigazdái lesznek a Vajdasági Kézimunka-kedvelők következő összejövetelének.

 

Köszönjük, hogy elolvasta Hírlevelünket.

 

Ma 2015. március 02., hétfő, Lujza napja van. Holnap Kornélia napja lesz.

Vajdasági Magyar Demokrata Párt választási plakátja

Hírek a Vajdaság Ma Hírportálról