HÍRLEVÉL IX. évf. 145. szám

FacebookIWIW megosztásTwitter

Vajdasági Magyar Demokrata Párt

HÍRLEVÉL IX. évf. 145. szám

2011. június 24.

Semjén Zsolt: szeptemberben indul a nemzeti regiszter

Szeptemberben elindul a nemzeti regiszter - jelentette be Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerdán a Parlamentben.

A kereszténydemokrata politikus a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság ülése után újságírók előtt elmondta, hogy a regisztert a közigazgatási és igazságügyi tárca fogja koordinálni. Mint kifejtette, 2500 magyar szervezet nevét ismerik, rajtuk keresztül szeretnék elérni a különböző üzenetekkel a világ magyarságát. Az emigrációban élők nemcsak magyarul, hanem angolul is megkapják majd az üzeneteket, a későbbiekben pedig spanyolul is eljuttatják azokat a dél-amerikaiakra való tekintettel - mondta.

Hozzátette: ennek a jelentősége az, hogy a magyar nemzet történelmi okokból világnemzet lett, amely nemcsak Magyarországon és a Kárpát-medencében él, hanem a világban szétszórtan, és "mi nem mondunk le egyetlen magyarról sem", azokról sem, akik az emigrációban harmadik-negyedik generációként már nem tudnak úgy magyarul, mint az anyaországiak. Az egyes minisztériumok még a nyár folyamán elkészítik azokat az üzeneteket, amelyeket saját területükről a magyarság felé szeretnének eljuttatni - mondta.

Közölte azt is, felkérte a tárcákat, hogy "belátható időn belül" gyűjtsék össze azokat a jogszabályokat, amelyek a határon túl élő, de már magyar állampolgárságúakra vonatkozhatnak. Ezeket szeretnék áttekinteni, hogy az egyes kedvezményekből, támogatási formákból ők is részesülhessenek.

 

Örvénylések a Magyar Szó körül

 

Eddig a Magyar Szó fejléce Közéleti napilapként hirdette önmagát. Ma a fejlécen az áll, hogy „a közéleti napilap utolsó száma”. Mi ennek az oka? S ami fontosabb, mi várható?

Véleményalkotás céljából nézzük meg a vonatkozó dokumentumokat.

 

2009. április 3.

 

Pressburger Csaba:

 

A főszerkesztői poszt elvállalásához kötődő feltétel

 

A főszerkesztői poszt elvállalásához kötődő feltétel Egyetlen feltételem van: a lap szerkesztéspolitikájának külső befolyásolása elfogadhatatlan számomra.

A lapot a Magyar Nemzeti Tanács, mint alapító által elfogadott program mentén a Magyar Szó Szerkesztőbizottsága szerkeszti, amely a főszerkesztőn kívül négy, a szerkesztőség által javasolt személyből, két, a főszerkesztő által választott személyből és két, kizárólag tanácsadási jogkörrel rendelkező és a főszerkesztő által választott személyből áll. A szerkesztőbizottság hét, szavazati joggal rendelkező tagja havonta ülésezik, és döntéseket hoz a lap szerkesztéspolitikájára vonatkozóan – a Magyar Szó alapszabályával összhangban.

 

2009. augusztus 8.

 

Pannonizáló Balkánaán

Pressburger Csaba blogja

 

Hétfőtől teljes gőzzel

(Részlet)

 

Tegnap végre megtörtént a kinevezés, és hétfőn veszem át a Magyar Szó főszerkesztését. Aki arra számít, hogy már keddtől egy tetőtől talpig megújult lapot vehet a kezébe, az csalódni fog. Sőt az is, aki egy-két hónapon belül vár gyökeres, a lap struktúráján, küllemén is látható változást.

… Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik gratuláltak a kinevezéshez, és azoknak a rosszakaróimnak is, akik lejárató kampányukkal igyekeznek népszerűsíteni elképzeléseimet.

 

Nem egész két évvel később

2011. június 20-án.

 

Józsa László: szakmai hibák sorozata váltotta ki

a főszerkesztő felmentésének kezdeményezését

Pressburger Csaba: politikailag motivált javaslat

 

Józsa László, a Magyar Szó Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének elnöke így indokolta Pressburger Csabának, a lap főszerkesztőjének felmentésére vonatkozó javaslatot az Újvidéki Rádió Esti híradójában:

- Értékeltük azokat a tényeket, amelyek szakmai hibákra, szakmai mulasztásokra utalnak azokban a kérdésekben, amelyek a Magyar Szó főszerkesztőjének felelősségi körébe tartoznak. Tárgyaltunk még olyan eseményekről, amelyekről a Magyar Szó egyáltalán nem, vagy nem kielégítő módon tájékoztatott. Igazából azt kell mondjam, hogy a szakmai hibáknak, mulasztásoknak, hiányosságoknak egy sorozatát tártuk fel, amelyek ha egyenként, külön-külön nem is alkalmasak arra, hogy felelősség megállapításának alapjául szolgáljanak, huzamosabb időn keresztül történő megjelenésük és darabszámuk is mégis csak azt indokolta, hogy az említett intézkedés meghozatalára való javaslattételt megfontoljuk. Ezt tette tehát az testület a mai ülésén. És szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy javasolja a Magyar Nemzeti Tanácsnak Pressburger Csaba felmentését, és megbízott főszerkesztő kinevezését. A jelöltünk Varjú Márta, a Magyar Szó szerkesztőségének munkatársa.

Pressburger Csaba így reagált a leváltására vonatkozó javaslatra:

- Ezt az indoklást amit az ülés előtti percekben kaptam én is kézhez és még néhány igazgató bizottsági tag szintén, nagyon röviden, nevetségesnek tartom. Olyan mulasztásokról szól, olyan sajtótájékoztatók, közlemények nem közléséről, amelyek nem bírnak akkora jelentőséggel, hogy emiatt bárki is a főszerkesztő felmentését javasolja. Azt gondolom, hogy ez a döntési javaslat teljes mértékben egy politikailag motivált döntési javaslat, amely mögött a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség bizonyos körei állnak. A cél az, hogy a választások előtt egy olyan Magyar Szót hozzanak létre, amely szolgalelkűen teljes mértékben kiszolgál egy konkrét politikai irányzatot és egyáltalán nem ad teret a kritikának. Nem próbál meg a dolgok mögé nézni, hanem szervilis módon csak arról beszél, amit a politikusok úgymond tálalnak. Ebből kifolyólag nem is fogadtam el azt a felkínált lehetőséget, hogy önszántamból távozzak erről a posztról. A döntés a Magyar Nemzeti Tanács kezében van.

(Ternovácz István információja a Vajdaság Ma számára)

 

2011. június 21.

Virág Árpád:

 

Felmentenék a Magyar Szó főszerkesztőjét

Az erre vonatkozó javaslatot már csütörtöki ülésén elfogadhatja az MNT

 

Váratlan téma került a Magyar Szó Kft. igazgatóbizottságának megfelelő Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének (TJGYT) hétfői napirendjére. A javasolt pontokkal, melyek, többek között, a médiaház féléves pénzügyi mérlegét is taglalták volna, csupán röviden foglalkoztak az ülésen, miután a Magyar Szó főszerkesztőjének azonnali hatállyal történő felmentésére tért át Józsa László, a TJGYT elnöke .

A négyoldalas, helyszínen kézhez kapott indoklás megállapítja, hogy „szakmai nemtörődömséggel, reálisan nézve károkozással, esetenként rágalmazással, részrehajló tájékoztatással, aminek a ferdítés és a csúsztatás ugyanúgy része volt, mint a szándékos elhallgatás, a vajdasági magyar közösség tájékozódási igényének nem szolgálatával, hanem irányításával szembesültünk, nem esetenként, hanem folyamatosan, nem egy-egy téma vonatkozásában, hanem tendenciózusan.”

A szöveg, az elkövetett szakmai hibák között, elsőként említi, hogy 2010. október 6-án úgy jelent meg a lap, hogy az aradi vértanúkról nem tett megemlékezést. A továbbiakban kifogásolják, hogy a Magyar Szó folyamatosan és sorozatosan kihagyta Egeresi Sándor tartományi parlamenti elnök munkájáról a tudósítások elkészítését, a főszerkesztő pedig nem válaszolt a képviselőház elnökének az efféle bánásmódot kifogásoló levelére. Nehezményezik, hogy míg más sajtóházak ott voltak, a Magyar Szó nem jelent meg több, a Vajdasági Magyar Szövetség által szervezett sajtótájékoztatón, nem közölt VMSZ-es közleményeket. A Hét Nap és Magyar Szó közötti nézeteltérés ügyében kifogásolják továbbá a Magyar Szó főszerkesztőjének „cinikus” megnyilvánulását.

Az indoklás nem nevezi meg szerzőjét, de mint azt Józsa az ülésen elmondta, a szakszolgálat által elmondottak közös álláspontnak számítanak, melyet akár maga is aláírhatott volna.

A kilenctagú testület, néhány vélemény meghallgatását követően, hat igen, egy nem és két tartózkodó szavazat mellett, döntést hozott arról, hogy javasolja az alapítónak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, Pressburger Csaba főszerkesztő leváltását, valamint Varjú Márta újságírónak a kinevezését a megbízott főszerkesztői posztra.

 

Józsa: bizalomhiányos állapot

Az igazgatóbizottság ülését követően, annak elnökét, Józsa Lászlót kértük fel a gyorsnak tűnő lépések kommentálására.

– Az alapító, valamint a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület tagjai is – elsősorban a kültagokra gondolok – úgy értékelték, hogy a Magyar Szó főszerkesztőjének a felelősségi körébe tartozó kérdésekben számos olyan probléma merült fel az elmúlt időszakban, melyek egyenként talán apróságnak tűnnek, ám azok számának, és huzamos időn keresztül történő megjelenésének következtében egy bizalomhiányos állapotot idéztek elő az alapító és a főszerkesztő viszonyában. A főszerkesztő tudtával, beleegyezésével, sőt, utólagos támogatásával olyan cikk is megjelent a Magyar Szóban, amely elég feszült helyzetet idézett elő a Magyar Szó és a Hét Nap, valamint az MNT mint alapító között. Ez azonban csak egy eset a sok között. A mai ülésen a TJGYT kültagjai egyöntetűen az alapító álláspontját képviselték, míg a főszerkesztő úr és jelen lévő munkatársai inkább a főszerkesztőt támogatták – jelentette ki lapunknak Józsa László.

Összegezve az elmondottakat, közölte, a civilizált vitát követően végül a szavazattöbbség döntötte el, hogy a TJGYT javasolja az alapítónak a főszerkesztő felmentését.

– Visszatérve a feltett kérdésre, ez az intézkedés a TJGYT tagjai számára számíthatott gyorsnak, a helyzet értékelése, az intézkedési terv előkészítése egy folyamat végén történt, figyelve arra is, hogy csütörtökön lesz a soron következő MNT-ülés. Mindezt figyelembe véve, vissza tudom igazolni, hogy a lehetőségekhez mérten valóban gyors, de a határidőket tiszteletben tartó határozathozatalra került sor – fogalmazott Józsa.

Mint mondta, legjobb tudomása szerint csütörtökön már napirendre tűzik a főszerkesztő felmentésének a kérdését.

 

Pressburger: egy látványper kezdetei

Az elindult procedúra egy koncepciós per kezdete, legalábbis annak módszereivel zajlott le a határozati javaslat elfogadása – nyilatkozta Pressburger Csaba, a Magyar Szó főszerkesztője. Mint mondta, egy olyan vádiratot kaptak kézhez az igazgatóbizottság tagjai, mely számos csúsztatást, ténybeli hibát tartalmaz, s szakmai hibaként nevetségesnek nevezhető problémákat hozott fel.

– Két vádpont számít helytállónak, a többi kifejezetten a VMSZ-szel kapcsolatos. Azt gondolom, bármikor bárkinek a fejéhez lehetne vágni hasonló vádakat. Egy napilapnál, ahol minden nap megpróbáljuk másnapra behozni az előző napi történéseket, megfelelő hátteret nyújtva ezekhez, óhatatlanul becsúsznak hibák. Ilyen hibák nyilván más médiumokban is előfordulnak, melyek viszont nem szerepelnek tapétán. Egészen egyértelmű az is, hogy miért nem. A Magyar Szó nem kíván pártközlönnyé válni. Úgy gondoljuk, a közszolgálati kisebbségi tájékoztatás lényege az, hogy behozzuk a közösségi eseményeket a lapba, tudósítsunk a politikusok tevékenységéről is, de adott esetben kritikával is illessük azt. Ezt az MNT, a VMSZ részéről egyesek nem tudják elfogadni, s ezért került sor a mostani lépésre is. Választások lesznek, egy olyan sajtóorgánum kellene, mely kimondottan egy adott politikai irányvonalat népszerűsít, s elhallgatja azt, ami kritikával illethető az adott párt politizálásában. Ezt, nyilvánvalóan, nem tudom elfogadni – közölte Pressburger.

Arra a kérdésre, hogy mikor szerzett tudomást a felmentésére irányuló lépésről, a főszerkesztő elmondta, az ülést megelőzően tudatták vele, s felkínálták azt a lehetőséget is, hogy önként távozzon, amit, gondolkodás nélkül, elutasított.

 

Szavazott a Magyar Szó szerkesztősége:

 

Pressburger Csaba mellett

 

A Magyar Szó szerkesztőbizottsága keddi ülésén hozott döntése értelmében kikérte a szerkesztőség tagjainak véleményét az igazgatóbizottság hétfőn, 2011. június 20-án elfogadott határozatáról. A szerdán lebonyolított szavazáson, a 83 jogosult szerkesztőségi tagból 78-an szavaztak.

Arra a kérdésre, miszerint egyetért-e a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének indítványával, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mentse fel Pressburger Csabát a Magyar Szó főszerkesztői megbízatása alól, és nevezze ki Varjú Mártát megbízott főszerkesztővé, igennel 14-en, nemmel 54-en szavaztak, 10 szavazócédula pedig érvénytelen volt.

Szerdán ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága is. A szavazáskor a 18 tagú testület 11 jelen lévő tagja közül lapunk főszerkesztőjének leváltására 8 tag szavazott, hárman tartózkodtak.

 

Tiltakozunk a Magyar Szó igazgatóbizottságának módszerei ellen

A Magyar Szó szerkesztőbizottságának állásfoglalása a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatóbizottságának a főszerkesztő menesztésére vonatkozó határozati javaslata kapcsán

 

A Magyar Szó szerkesztőbizottsága elfogadhatatlannak tartja azt a módszert és eljárást, amelyet a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatóbizottsága, azaz Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete (TJGYT) alkalmazott a Magyar Szó főszerkesztőjének leváltására.

Tiltakozunk amiatt, hogy sem a főszerkesztőt, sem az igazgatóbizottság egyes tagjait nem tájékoztatták az ülés előtt arról, hogy ez a kérdés is napirenden szerepel. Tiltakozunk amiatt, hogy a főszerkesztő leváltására vonatkozó indítványt egy olyan napirendi pont mögé rejtve tárgyalták, amely nem utalt annak valós tartalmára („4. A Hét Nap Kft. TJGYT levele a Magyar Szó Kft. TJGYT-hez”). Tiltakozunk amiatt, hogy a TJGYT ülésén részt vevők közül többen, már a napirendi pont tárgyalása közben, külön kérésre kapták csak kézhez azt a négyoldalas „vádiratot”, amely többek között „szakmai nemtörődömséggel”, „károkozással”, „rágalmazással”, „részrehajló tájékoztatással” vádolja a lap vezetőségét.

 

Tiltakozás Szabadkán a Magyar Szó főszerkesztőjének felmentése ellen

 

Szabadkán tüntetést szerveznek ma délután 15 órakor a Magyar Szó főszerkesztőjének leváltása ellen a Magyar Ház előtt. Az épület földszinti tanácstermében ugyanis akkor kezdődik a Magyar Nemzeti Tanács soron következő ülése, amelyen Pressburger Csaba, a Magyar Szó napilap főszerkesztőjének felmentése és Varjú Márta megbízott főszerkesztővé történő kinevezése is napirenden szerepel.

A Facebook-on, a legnépszerűbb közösségi portálon már több olyan csoport is létrejött, amely tiltakozik a főszerkesztő leváltása ellen, így például az El a kezekkel a Magyar Szótól és a Nem adjuk a Magyar Szót!!! Ez utóbbi csoport hirdette meg a mai tiltakozást, Tüntetés a vajdasági magyar szabad sajtóért elnevezéssel. Már közel 200 személy jelezte, hogy ott lesz a tiltakozáson, több mint 150 ember még nem tudja biztosan és több mint 4200-an még nem nyilatkoztak részvételi szándékukról.

Ezek a számadatok a Facebook közösségi portálon megjelent információkon alapulnak, de egyébként más fórumokon is nagy visszhangot keltett a napilap főszerkesztőjének felmentésére vonatkozó javaslat.

Minden bizonnyal rendkívüli lesz a Magyar Nemzeti Tanács mai ülése, és az is bizonyos, hogy 2011. június 23-án, 15 óra környékén a szokásosnál több „járókelő” lesz a szabadkai Ago Mamužić utcában.

 

2011. június 24.

Pesevszki Evelyn:

 

„A Duna sem mossa le a Magyar Nemzeti Tanácsról”

Mától nem Pressburger Csaba a Magyar Szó főszerkesztője

 

A Magyar Nemzeti Tanács tegnapi ülésén megerősítette a Magyar Szó Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének indítványát és leváltotta Pressburger Csaba főszerkesztőt. Lapunk új főszerkesztője mától Varjú Márta. A Magyar Szó újságírói egy maroknyi támogatóval felvonultak a Magyar Ház, az MNT székháza előtt. A kollégák szerettek volna részt venni az egyébként nyílt ülésen, de a biztonsági emberek már csak akkor engedték be őket, amikor a Pannon TV-ben véget ért az ülésről adott élő adás. A helyszínen a rendőrség négy tagja posztolt.

Az ülés nyolc napirendi pontjából hetet valamivel több mint egy óra alatt megtárgyalt a tanács, a lapunk főszerkesztőjének leváltására, illetve az új főszerkesztő kinevezésére vonatkozó indítványról ehhez képest négy órán át tárgyaltak, azaz vitáztak. Még soha nem fordult elő, hogy a Magyar Összefogás listájáról kikerülő MNT-tagok véleménye ennyire megoszlott volna valamelyik napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Bodzsoni: Sajtószabadság egy határig

 

Siflis Zoltán, a TJGYT, azaz az igazgatóbizottság tagja elmondta, hogy a testület hosszabb időn át elemezte lapunkat, és arra a megállapításra jutottak, hogy a magyarságot érintő fontos eseményekkel kapcsolatban a Magyar Szó nem megfelelően tudósított, illetve egyéb súlyos hibákat követett el, amelyek körébe a csúsztatás is beletartozik. A TJGYT tendenciát látott ebben a főszerkesztői magatartásban – jelentette ki Siflis.

– Igyekeztünk felhívni a főszerkesztő figyelmét a mulasztásokra, nyomásgyakorlásról azonban szó sem volt. A lapban tapasztalt mulasztások, hibák függvényében esetenként negatív kép jelent meg a lapban azokról a közéleti személyiségekről, akik felvállalták a vajdasági magyarság sorsa alakulásának képviseletét. Szóba került az MNT alapította hetilap, a Hét Nap és a Magyar Szó között vita is, amit testületünk igyekezett elsimítani, de a Magyar Szó főszerkesztője az erre vonatkozó részéről elhangzó ígéret ellenére sem járult hozzá a vita megfelelő lezárásához – magyarázta Siflis.

A TJGYT tagja azokról az eseményekről, jobbára sajtótájékoztatókról is beszámolt, amelyekről lapunk nem tudósított. Mintha nem kellő szimpátiával követnék azokat az eseményeket, amelyekről tájékoztatni kellene a közösséget, illetve az olvasót – állapította meg Siflis, a folytatásban pedig elmondta, hogy egy közszolgálati médiumnak nem szabad mérgeznie a közösséget, hanem kapaszkodókat kell neki nyújtania, és nem szabad elfordulnia azoktól, akik megpróbálják összetartani a közösséget. Egyetlen közszolgálati médiumnak sem szabad elhallgatnia azokat az eredményeket, amelyek a közösség építése terén létrejöttek – szögezte le Siflis.

Bodzsoni István, az igazgatóbizottság másik tagja azzal kezdte beszédjét, hogy azért van jelen az ülésen, mert hisz abban, hogy az erős vajdasági magyar sajtó létkérdése a vajdasági magyarságnak. Megfelelő tájékoztatás nélkül a vajdasági magyarság sorsa megpecsételődik – véli Bodzsoni.

– Újságíróként nehezen tudnám elképzelni a főszerkesztő leváltását a felsorolt mulasztások alapján. Egyébként nem a mostani főszerkesztő a leglényegesebb probléma. Ő annak a helyzetnek a terméke, amely már régóta jellemzi a Magyar Szót és a többi vajdasági magyar médiumot. A politikum és az újságírói társadalom krónikus szemben állása már 20 éve jellemző Szerbiában. Fontos a sajtószabadság, de az újságíróknak csak addig lehet szabadságot adni, amíg az nem lépi át adott közösség határait. A Magyar Szó és annak alapítója, az MNT között katasztrofálisan rossz a kapcsolat. Az ellenállás különböző formáit figyelhetjük meg ebben a kapcsolatban. Változtatni kell, de nyilván nem az MNT-t kell megváltoztatni. A Magyar Szó vagy nem, vagy csak részben elégíti ki a vajdasági magyarság igényeit. Az is kérdés, hogy vajon kié a Magyar Szó? A szerbiai demokratikus liberális közvélemény magyar napilapja, vagy a magyar közösség napilapja. A különbség nem drasztikus, de igenis van különbség. Mindenki érdeke, hogy a lapot illetően történjen valami. A közszolgálatiságot ellátó magyar tájékoztatásra van szükség – érvelt Bodzsoni.

Bús Ottó, az MNT Tájékoztatási Bizottságának tagja beszámolt arról, hogy a bizottság szerdai ülésén alaposan körüljárta a Magyar Szó igazgatóbizottságának indítványát és négy órát tárgyaltak annak kapcsán. A tárgyaláson Pressburger is jelen volt. Az igazgatóbizottság módszereit egyesek megkérdőjelezték, de a tényállást már nem – közölte Bús.

A folytatásban Simon Erzsébet Zita, az MNT tájékoztatással megbízott tanácsosa sorolta fel azokat a szakmai mulasztásokat, amelyek alapján a Közigazgatási Hivatal is jogosnak véli a főszerkesztőcserét.

 

Pressburger: A Magyar Szó nem én vagyok

Mától leváltottnak minősítendő főszerkesztőnk is felszólalt az ülésen és igyekezett minden felsorolt vádra választ adni. Pressburger elmondta, hogy a főszerkesztői posztra egy olyan programmal pályázott, amelynek egyik pontja kimondja: szeretné elérni a lap tekintélyének visszaszerzését. Pressburger szerint az objektív tényállás ismeretében be kell vallani: az utóbbi két évben a Magyar Szó a leggyakrabban idézett vajdasági magyar médiummá vált Szerbiában, Vajdaságban és a határon túl is. – Ezenfelül elterveztem az olvasótábor kiszélesítését. Az igaz, hogy az eladási mutatók visszaestek, de arról senki sem beszél, hogy lapunk internetes kiadásának 150 százalékkal nagyobb az olvasottsága, mint korábban. Elhangzottak vádak azzal kapcsolatban is, hogy július elején az elsős középiskolások nem kapták meg az ingyenes Képes Ifjúságot. Ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy a lapok kézbesítése, így a Képes Ifjúság eljuttatása a középiskolákba, a terjesztőosztály feladata, a terjesztőosztály pedig nem a szerkesztőség és nem a főszerkesztő illetékességébe tartozik, hanem az igazgatóéba. Az igazgató volt az, aki az MNT-vel aláírta a szerződést az ingyenes Képes Ifjúság programról. A mulasztásoknak feltüntetett sajtótájékoztatókkal kapcsolatban pedig tudni kell, hogy egy szerkesztőségben nem mindent a főszerkesztő dönt el önkényesen, hanem naponta összeülnek a különböző rovatok vezetői és eldöntik, hogy mi kerüljön a másnapi újságba. Így valójában a Magyar Szó egész szerkesztőségét rossz munkavégzéssel vádolják. Programomban azt is világosan megfogalmaztam, hogy a lapban háttérbe kívánom szorítani a sajtótájékoztatókat és közleményeket, ezeket inkább kiindulópontként használjuk fel elemző írásokhoz. Most tehát azokat a dolgokat olvassák a fejemre, amiket előre megfogalmaztam programomban – részletezte Pressburger. A volt főszerkesztő azt is közölte az MNT-tagokkal, hogy nem ő jelenti egyedül a Magyar Szót, leváltásával a tanács semmit sem ér el, mert ilyen módon nem változtathatnak a szerkesztőség munkatársainak hozzáállásán.

Varjú Márta szintén a szószékhez járult és elmondta, hogy már 26 éve lapunk munkatársa, szereti a lapot és magáénak érzi. Varjú Márta már a szavazás előtt közölte, hogy megbízott főszerkesztőként a szakmaiságot, a szabad és független tájékoztatást tartja majd szem előtt.

– Furcsa hozzáállás nem követni a sajtótájékoztatókat és nem közölni a közleményeket. Én a hagyományos újságírás híve vagyok – foglalta össze Varjú Márta.

Ezután szólalhattak fel az MNT-tagok. Az elhangzó beszédek igen sokszínűek voltak.

Rácz Szabó László szerint nem sorakoztattak fel komoly indokokat a főszerkesztőcsere mellett. Az a fontos, hogy a főszerkesztő mit ígért programjában, az összes többi már belemagyarázás – véli Rácz Szabó. Ha nem kérték tőle akkor, hogy kövesse a nemzeti érdekeket, akkor nem is kérhetik rajta számon – tette hozzá.

– Pressburger el kívánta indítani a Tiszavidék mellékletet, ezt nem engedték neki, pedig az a példányszám növekedését eredményezte volna. Most viszont a példányszám visszaesésével is érvelnek a leváltás mellett. Gyerekes és nevetséges vádak hangzottak el. A procedúra inkább egy inkvizícióra emlékeztetett. És az sem jó, hogy egy ilyen fontos témát sürgősségi eljárásban tárgyalunk meg – fejtette ki Rácz Szabó, végül pedig hozzátette, hogy ha megerősítik a leváltási indítványt, akkor az MNT először vállalja fel, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget szolgálja. Tiszteletet vált ki bennem, hogy végre valaki szembe mert szállni a VMSZ-szel annak érdekében, hogy a Magyar Szó ne pártújság legyen – üzente Rácz Szabó Pressburgernek.

 

22 írás Egeresiről

Csengeri Attila szintén azt kifogásolta, hogy egy ilyen jellegű kérdésről sürgősségi eljárásban döntenek. Nem látom jövőjét a demokratikus és mindenkihez szóló Magyar Szónak – hangsúlyozta Csengeri.

Širková Anikó megállapította, hogy valójában a főszerkesztő fővételéről van szó.

– Politikailag motivált felmentésről van szó. Tiltakozom, hogy ilyen módon váltják le egyetlen napilapunk főszerkesztőjét. А politikai pártоt, amelyik e mögött a tett mögött áll, a következő választásokon a választópolgárok büntetik meg – fogalmazott Širková.

Vass Tibor az előző felszólalókhoz hasonlóan vélekedett, és rosszallotta, hogy sürgősségi eljárásban került lapunk főszerkesztői posztjának kérdése napirendre. Vass reményét fejezte ki, hogy egy nap ugyanilyen kontextusban tárgyalnak a Hét Napról és annak főszerkesztőjéről.

Borsos Csilla azzal kezdte felszólalását, hogy felsorolta azokat az írásokat, amelyek az év eleje óta jelentek meg lapunkban Egeresi Sándorról, a Tartományi Képviselőház elnökéről. Borsos 22 eseményt számolt össze és így kívánt replikázni azokra a vádakra, amelyek szerint lapunk nem követte megfelelően a Tartományi Képviselőház elnökének munkáját.

– Elgondolkodtató, hogy milyen irányba haladnak a dolgok és milyen nyomást gyakorolnak a Magyar Szóra. Engem csak az érdekelne, hogy mi lesz a lap újságíróival – jegyezte meg Borsos.

Náray Éva szintén kétségeinek adott hangot az indítvány kapcsán. Egy igenlő döntés esetén mindenki vesztes lesz: az MNT, a leváltást kezdeményező párt és az új főszerkesztő is – jelentette ki Náray, a folytatásban pedig a következőket nyilatkozta: „Egy igenlő döntés esetén a mindenható sem mossa le az MNT-ről, hogy egy párt utasítására jártak el. De a párt is vesztes lesz. A nemzeti tanácsi választások előtt ez a párt lépést tett a független értelmiségiek felé. Akkor engem is meggyőztek, de a jövőben egy kicsit nehéz lesz az akkori ígéreteket, kijelentéseket igazolni.”

Hadzsy Jánosnak déja vu érzése volt: szerinte a főszerkesztő leváltására irányuló eljárás a bolsevik időket idézi fel. Egy emberrel sem lehet így bánni – hangsúlyozta Hadzsy. Nincs az a Duna, ami erről a testületről lemossa, hogy nyomásgyakorlás függvényében döntött – állapította meg Náray Évához hasonlóan Hadzsy, aki felszólalását egy felkiáltással fejezte: Halál a fasizmusra.

Zsoldos Ferenc keményebb hangot ütött meg. Ő azok közé tartozott, akik igazoltnak vélték Pressburger leváltását. A Magyar Szó az elmúlt időszakban különálló hatalomként próbált meg működni – véli Zsoldos, valamint hozzátette, hogy ez veszélyes játék egy kisebbségi közösség életében. Zsoldos azt is kifogásolta, hogy a nemzeti tanácsi választások előtt minden induló listának egyforma teret biztosított lapunk és ezzel azt a látszatot keltette, hogy minden listának egyforma esélyei vannak. A Magyar Szónak nemzetileg elkötelezettnek kell lennie és pozitív üzenetet kell közvetíteni a közösség irányába, mert erre van szükség a közösség fennmaradásához.

 

Káich: Nem szavazok volt diákom ellen

Dr. Káich Katalin dékán asszony felszólalása nemcsak e sorok írójának csalt könnyeket a szemébe. Dr. Káich elmondta, hogy tanítványait, így Pressburgert is, mindig a szabad gondolkodásra biztatta. Úgy tűnik, ezzel nem tettem neki jó szolgálatot – jegyezte meg dr. Káich.

– Nem szeretném, ha a főszerkesztőcserére irányuló eljárás miatt megváltozna az MNT-ről eddigi eredményei és munkája alapján kialakult kép. Egy ilyen fontos témát nem lehet sürgősségi eljárásban megvitatni. A Magyar Szóról hónapokkal ezelőtt is szó volt, elfogadtuk a programját, akkor ígéret hangzott el, hogy elkészítik a lap felmérését, majd ezután megtörténhet az esetleges átszervezés. Ehhez képest csak a leváltásról és kinevezésről szóló indítvány érkezett – hallhattuk dr. Káichtól, aki azt is megjegyezte, hogy az MNT-tagokhoz eljuttatott Varjú Márta-életrajz Magyar Szónál történt beiktatási dátuma 2010. január 8., az életrajz alján szereplő dátum pedig 2010. február 4.

Dr. Káich azzal zárta felszólalását, hogy soha nem szavazna tanítványa ellen, amikor ő tanította a szabad gondolkodásra.

Dr. Várady Tibor azt kifogásolta, hogy az ülésen javára pártszínezetű vita hangzott el. Elismerte, hogy a Magyar Szó nem olyan minőséges, mint amilyen lehetne, ugyanakkor egy jó újságírót kívánnak leváltani egy másikkal.

– Az a kérdés, hogy a leváltásnak milyen üzenete lenne. Nekünk sorsunkból adódóan szükségünk van a sajtószabadságra és a sokszínűségre, a Magyar Szó nem lehet polarizált. Úgy kell történnie a leváltásnak, hogy annak ne legyen rossz üzenete – részletezte dr. Várady.

Dr. Korhecz Tamás megállapította, hogy eddig egyetlen napirendi pont sem okozott számára annyi fejtörést, egyetlen napirendi pont sem keltett benne annyi kétkedést, mint a főszerkesztőcserére vonatkozó. Akármennyit is rágódott a témán, a kétségek némelyike továbbra is megmaradt – közölte Korhecz.

– Ez a döntés a sajtószabadság kérdését érinti. A modern polgári demokrácia egyik alapja pedig pontosan a szólás-, illetve a sajtószabadság. A hatalomnak hímes tojásként kell bánnia a sajtószabadsággal. Mindenki azt hiányolja a Magyar Szóból, amit ő maga tart fontosnak. Ennek ellenére történt néhány bizonyítható és súlyos mulasztás, amelyeket a főszerkesztő sem cáfolt. Azért került ez az indítvány sürgősségi eljárásban napirendre, mert nem lett volna egészséges, ha sokáig tart a bizonytalanság és a tényállás is egyértelmű volt – összegezte Korhecz.

Akármennyire is megoszlott az MNT-tagok véleménye, végül 6 nem szavazattal, 5 tartózkodással és 18 igenlő szavazattal megerősítették Pressburger Csaba leváltását. Varjú Márta kinevezését 19-en támogatták, hárman ellenezték, heten tartózkodtak.

 

Kiszorítva az utcára

Lapunk több mint húsz munkatársa néhány szimpatizánssal, akik között ott volt Tolnay Ottó, Kossuth-díjas író is, már délután három órakor felvonultak a Magyar Ház előtt. Úgy gondolták, hogy mivel a tanács ülései hivatalosan nyitottak, ezért figyelemmel kísérhetik a vitát. A Magyar Ház és az MNT biztonsági emberei azonban nem engedték be őket, így a rekkenő hőségben az utcán voltak kénytelenek várakozni. Végül a szomszédos kocsmába húzódtak be, ahol a kedves kocsmárosnak köszönhetően legalább tévén figyelemmel kísérhették az ülést. Valaki egyébként a rendőrséget is kihívta, azok estig ott posztoltak és felügyelték az újságírókat.

Az újságíróinkkal való bánásmódot, vagyis azok kitiltását az épületből, egyedül Borsos Csilla MNT-tag nehezményezte, dr. Káich pedig azzal nem értett egyet, hogy kihívták a rendőrséget.

Az ülés kezdetén Ljiljana Smajlović, a Szerbiai Újságírók Egyesületének elnöke és az EBESZ képviselői is megjelentek a Magyar Ház előtt, és támogatásukról biztosították Pressburger Csabát, illetve elítélően nyilatkoztak az MNT eljárása kapcsán.

A biztonságiak végül akkor engedték be munkatársainkat, amikor a Pannon TV már nem közvetítette az ülést. Így a kollégák csak a szavazást kísérhették helyben figyelemmel.

Az ülés befejeztével a csalódott újságírók gyertyát gyújtottak annak a fának a tövében, amelyre előzőleg kiragasztották a tizenkét pontot, majd sorfalat képeztek a Magyar Ház kapuja előtt és tapssal fogadták a hazafelé tartó MNT-tagokat, akik arckifejezésükből ítélve megértették a célzást és nem gondolták úgy, hogy a taps dicsérő jelleggel csattant fel.

Az újságírók közül egyesek sírva fakadtak, mert nem tudják, mi vár a jövőben rájuk és a vajdasági magyar újságírásra, illetve arra, amit ők tartanak újságírásnak. (Magyar Szó, 2011. június 24.)

 

Vajdaság Ma

2011. június 23.

Az MNT felmentette a Magyar Szó főszerkesztőjét

Varjú Márta a szerkesztőség élén megbízottként

 

Maratoni vita után csütörtökön este a Magyar Nemzeti Tanács leváltotta a Magyar Szó főszekesztőjét, Pressburger Csabát, és az egyetlen vajdasági magyar napilap élére megbízott főszerkesztőt nevezett ki Varjú Márta (a képen) személyében.

Dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az intézmény mai 11. rendes ülésére két sürgősségi indítványt terjesztett elő: a Magyar Szó napilap főszerkesztőjének felmentéséről, és végzésjavaslatot a napilap megbízott főszerkesztőjének kinevezéséről. A képviselők utolsó napirendi pontban tárgyalták az indítványokat. A több órás vita után, Pressburger Csaba főszerkesztőt végül leváltották, megbízott főszerkesztőnek Varjú Mártát választották meg.

A tulajdonosi jogokat gyakorló MNT ülésének kezdetén mintegy ötvenen, főleg a lap dolgozói demonstráltak a Magyar Ház előtt. Az újságírók mécseseket gyújtottak és kifüggesztették az 1848-as 12 pont egy példányát, rajta kiemelve az első, a sajtószabadságra vonatkozó pontot. Az MNT-ülés végére, vagyis amikor szavazásra került sor tiltakozók is végigkísérték a szavazást.

Az ülés -- amely este 8 óra után ért véget -- legvitatottabb napirendi pontja a Magyar Szó főszerkesztőjének felmentése volt. A tanácskozáson maga Pressburger Csaba főszerkesztő, és Varjú Márta újságíró, valamint Siflis Zoltán, a Magyar Szó Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének alelnöke, és Bodzsoni István, a TJGYT tagja is részt vett.

Május 20-án, a napilap Taggyűlési Jogokat Gyakroló Testülete indítványozta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, mint a Magyar Szó Lapkiadó Kft. tulajdonosa, mentse fel Pressburger Csabát a lap főszerkesztői megbízatása alól, és Varjú Mártát nevezze ki megbízott főszerkesztővé.

A napirendi ponttal kapcsolatban először Siflis Zoltán szólt, mint mondta: a lap igazgatóbizottsága a Magyar Szó napilap szerkesztéspolitikájában, napi munkavégzésében számos olyan szakmai hibát vélt felfedezni az elmúlt időszakban, amely megköveteli a lap főszerkesztőjének azonnali hatállyal történő felmentését. A főszerkesztőt szakmai nemtörődömséggel, részrehajló tájékoztatással, egyes események szándékos elhallgatásával, a vajdasági magyar közösség tájékozódási igényének ki nem szolgálatával vádolják. Az indoklás szerint a lap folyamatosan, tendeciózusan követte el a hibákat.

Az ülésen szót kért Bodzsoni István is. ,,Mint újságíró, soha sem szavaznám meg a főszerkesztő leváltását az alapján, ami az indoklásban szerepel. Tudom, hogy milyen borzalmasan nehéz számon kérni az elvárásokat. A mostani kezdeményezés mögött egy sokkal komolyabb problémát látok…’’ – mondta Bodzsoni. Szerinte Szerbiában krónikus az ellenállás a politikum és az újságíró-társadalom között. Az újságírókkal, kesztyűskézzel bánni sokak szerint sajtószabadságot és a demokrácia tiszteletét jelenti. ,,Ez addig van így, amíg a szabadság nem lépi túl az adott közösség kereteit’’ -- mondta.

Bús Ottó, a tájékoztatási bizottság elnökhelyettese a testület szerdai üléséről számolt be. Mint mondta, a vita során a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület állításait nem kérdőjelezte meg senki, és végül a testület támogatta a TJGYT előterjesztését.

Simon Erzsébet Zita, az MNT tájékoztatási ügyekkel megbízott tanácsosa arra emlékeztetett, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mint a Magyar Szó lapkiadó Kft. alapítója a lap Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének javaslatára nevezi ki és menti fel a napilap főszerkesztőjét.

Az előterjesztés után szót kapott Pressburger Csaba is, aki cáfolta az ellene felhozott vádakat. ,,A programomban világosan megfogalmaztam olyan dolgokat, amiket most a fejemre olvasnak’’ -- emelte ki Pressburger.

Varjú Márta elmondta: ,,Felkértek, hogy vállaljam el a lap vezetését, egyetlen pártnak sem vagyok a tagja, a független, az önálló és szabad tájékoztatást tartom szem előtt, továbbá fontosnak tartom, hogy a közösség ügyeiről méltóképpen tudósítsunk’’.

Az indulatokat sem nélkülöző vitában több képviselő is szót kért. Többen a sürgősségi indítvány előterjesztését kifogásolták, míg mások koncepciós perről beszéltek.
Végül Pressburger Csaba felmentésére irányuló kezdeményezést 18 igen, 6 tartózkodó és 5 ellenszavazat mellett fogadták el, míg Varjú Mártát 19 igen szavazattal választották meg a vajdasági magyarság egyetlen napilapjának megbízott főszerkesztőjévé.

Az ülés elején ügyrendi záradékjavaslat formájában dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke előterjesztette Náray Éva javaslatát, miszerint korlátoznák a felszólalások időtartalmát. A Tanács elfogadta a javaslatot, vagyis ezek után a második körben felszólalók 2 percben kötelesek mondandójukat összefoglalni.

Egyébként a Magyar Nemzeti Tanács 11. ülésén a többi között határozati javaslatot fogadtak el a Tanács 2011. évi pótköltségvetéséről, a Magyar Nemzeti Tanács új Alapszabálya tervezete kidolgozásának kezdeményezéséről, az intézmény és szervei részére történő beszerzési eljárások menetéről. A testület a 15-nél kevesebb tanuló részére megnyitandó magyar nyelvű tagozatokról is döntött. Ennek értelmében a pancsovai Testvériség-Egység, a zombori Testvériség Egység, a gombosi József Attila, az óbecsei Zdravko Gložanski, a szerbittabéi Miloš Crnjanski, a nemesmiliticsi Testvériség-Egység, a muzslyai Szervó Mihály, a nagybecskereki Sonja Marinković, a zentai Stevan Sremac Általános Iskolákban hagyta jóvá az MNT, a 15 tanulónál kevesebb osztályok indítását. Továbbá a testület záradékjavaslatot fogadott el a Verbász község iskoláskor előtti intézményeinek és általános iskoláinak hálózatára vonatkozó véleménynyilvánításáról is.

A Pannon RTV élőben sugározta az ülést, azonban az este 8 órára meghirdetett híradó miatt megszakították a közvetítést, a tévénézők ezért nem kísérhették végig a vitát és a szavazást. (VajMa)

 

Egy párt érdekei helyett a közérdeket kell szolgálni

A Délkelet-európai Média Szervezet (SEEMO) is elítélte a Magyar Szóra kifejtett politikai nyomást

 

A Délkelet-Európai Média Szervezet (SEEMO) is elítélte a Magyar Szóra kifejtett nyomásgyakorlást, ezzel csatlakozott a szerbiai médiaegyesületekhez.

A SEEMO szerint az MNT, amely korábban kinevezte Pressburger Csabát főszerkesztővé, most azért akarja őt leváltani, mert a lap szerkesztéspolitikája nem elégítette ki a tanácsban vezető szerepet betöltő pártot.

"A Magyar Szónak nem egy párt érdekeit kell kiszolgálnia, hanem a közvéleményt" - hangsúlyozta ki Oliver Vujović a bécsi székhelyű szervezet főtitkára, aki hozzátette, aggállyal tölti el a lap igazgatói bizottságának döntése, és az álláspont felülvizsgálatára szólította fel a testületet.

A SEEMO emlékeztet, hogy ez nem az első alkalom, amikor az MNT ellenőrizni kívánja a lapot, ugyanis 2010. márciusában egy speciális testületet alakítottak a lap szerkesztéspolitikájának felülvizsgálata céljából.

 

Köszönjük, hogy elolvasta Hírlevelünket.

 

Ma 2015. március 01., vasárnap, Albin napja van. Holnap Lujza napja lesz.

Vajdasági Magyar Demokrata Párt választási plakátja

Hírek a Vajdaság Ma Hírportálról